RUWr opracowanie danych badawczych

Z Wiki BUWr
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Deponowanie danych badawczych w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 188/2021 [1]

Przygotowując metadane dla zestawu danych badawczych należy pilnować decyzji podjętych w Planie Zarządzania Danymi Badawczymi. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej. Metadane wprowadzane do Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego są tylko częścią procedury zarządzania danymi badawczymi danego projektu.

Od strony technicznej proces deponowania zawsze będzie się składał z następujących etapów :

  1. przygotowanie struktury
  2. zdeponowanie pliku
  3. wprowadzenie metadanych

Pod pojęciem przygotowanie struktury rozumie się : wybór kolekcji/podkolekcji w ramach RUWr, wskazanie katalogu, gdzie będą umieszczane pliki w RUWr i przygotowanie struktury hierarchicznej Opis projektu (publikacja grupowa). Wyborów tych dokonuje redaktor we współpracy z koordynatorem wydziałowym. Rekomenduje się deponowanie danych badawczych w podkolekcji Dane badawcze. Porządek wewnątrz niej ustala koordynator wydziałowy - może to być porządkowanie chronologiczne a następnie wg autorów i/lub tytułów lub z pominięciem porządkowania chronologicznego.

Pliki przygotowywane są poza systemem repozytorium. Jeśli celem grupy badawczej prezentującej swoje wyniki jest szerokie upowszechnienie zebranych danych należy je przedstawić w tzw. otwartych formatach tak, by można je było odczytać i/lub pobrać i dalej przetwarzać. W tym zakresie polecamy zapoznanie się z tekstem Przewodnika dla UWr - Otwarta Nauka [2] oraz artykułem 5 poziomów otwartości danych od PDF do LOD. Podczas realizowania procedury dodawania nowego obiektu do repozytorium wymagane jest wskazanie ogólnego typu deponowanego zasobu oraz jego lokalizacji - zostanie pobrany na serwer obsługujący repozytorium. System dLibra nie zapewnia dostępu do wszystkich typów zdeponowanych plików - lista obsługiwanych formatów jest tu [podać link]. Dlatego też konieczne jest opisanie warunków technicznych dostępu do zdeponowanych w pliku/plikach danych.

Przygotowanie metadanych może wydawać się procesem żmudnym, jednak jego celem jest przedstawienie czytelnikowi - użytkownikowi Repozytorium dokładnego opisu deponowanego zasobu. Osoba zainteresowana badaniami z danej dyscypliny (opisanej w atrybucie Dyscyplina) lub szczegółowymi zagadnieniami (opisanymi w słowach kluczowych i w atrybucie Opis) powinna uzyskać precyzyjną, wiarygodną i w miarę możliwości kompleksową informację co zawiera prezentowany zestaw i jak z niego skorzystać (przy pomocy jakich narzędzi /aplikacji, w jakich warunkach prawnych).

Drugim powodem konieczności zwrócenia bacznej uwagi na metadane jest możliwość rozpowszechnienia informacji o zdeponowanych obiektach. To nie tylko kwestia powiązania z serwisami DOI czy ORCID, charakterystycznymi dla nauki, ale przede wszystkim związek z wyszukiwarkami Google, Google Scholar i innymi współpracującymi z Repozytorium. Poprawnie technicznie i szczegółowo opisane metadanymi dokumenty (obiekty) mają większe szanse na ich znalezienie przez roboty przeszukujące sieć. Zachęcamy także do przygotowania metadanych w języku angielskim niezależnie od tego, w jakim języku jest treść deponowanych plików.